1. Explicación da natureza do comunicado.No día de hoxe Erguer. Estudantes da Galiza sufriu numerosas...